Med fokus på bærekraft og miljø

UTD AS har som mål å kontinuerlig forbedre sine prestasjoner og skal arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø.

Miljøpåvirkning

UTD jobber videre for å utvikle og ta i bruk produkter og løsninger i produksjonen som reduserer miljøpåvirkningene. Vi ser på ulike løsninger for råvarebruk, effektivisering for å redusere strømforbruket m.m. Vi har blant annet tatt i bruk Re-Board plater på flere prosjekter som en erstatter for lettvektsplater i PVC på blant annet messer og utstillinger.

Miljøfyrtårn

UTD Reklameprodusenten er en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I papirproduksjon, folieproduksjon og trykkeri oppfyller vi strenge krav og har et sterkt fokus på å ivareta miljøet.

Vi har også strenge krav mot våre grossister og handler hovedvekten av våre råvarer fra sertifiserte grossister.

Last ned klimaregnskap
Gå til miljøfyrtårnrapport

Grønt Punkt

UTD Reklameprodusenten tar ansvar, medlemskap i Grønt Punkt Norge sikrer at emballasjen som vi setter på markedet blir samlet inn og gjenvunnet.

Næringslivet har et spesielt ansvar for at emballasjen de bruker ikke belaster miljøet mer enn nødvendig. Dette ansvaret blir blant annet ivaretatt gjennom medlemskap i Grønt Punkt

Last ned medlemsbevis
Gå til Grønt Punkt

Arbeider aktivt med å redusere miljøpåvirkningene

Vi tar miljøet på alvor og investerer mye i å ha en moderne og ny maskinpark. Dette kombinert med bruk av miljøvennlig toner og blekk-typer drifter vi mye mer miljøvennlig enn for bare få år siden.

Vi er stolte når vi kan fortelle at rettede miljøtiltak på en ny og moderne maskinpark har resultert i en reduksjon på bruk av rengjøringsmidler, energiforbruk og mindre avfall.

I tillegg er hovedvekten av bilparken vår el-drevet, og vi har som mål å ha en helektrisk bilpark innen 2030.

    Handlekurv
    Din handlekurv er tom.Tilbake til butikken.
      Kalkuler frakt
      Legg til kupong